Tag Archives: tuyển dụng kỹ thuật viên spa

Thẩm mỹ viện Thanh Thanh Clover tuyển dụng 2020

tuyển dụng kỹ thuật viên spa

Do nhu cầu phát triển, TMV Thanh Thanh Clover tuyển kỹ thuật viên spa đã có tay nghề và chưa có tay nghề. Đối với những bạn chưa có tay nghề, chưa biết gì về ngành spa, các bạn được đào tạo miễn phí nếu cam kết học xong ở lại làm việc cho Thanh […]

094.28.7.2016 Inbox Facebook Inbox Facebook